Elevhälsa

Kamilla Vidkälla AB

Psykologtjänst i Blentarp

 

Elevhälsa

 

Enligt skollagen ska alla grundskolor ha

psykolog i sin elevhälsa.

 

Små friskolor köper ofta in psykolog på

uppdrag, men ofta är det både mer

ekonomiskt och höjer kvalitéen på

elevhälsan när man har en skolpsykolog

på ett fast antal timmar i veckan, istället

för att köpa in för akuta utredningar.

Utbildning och handledning till personal

är en av de tjänster jag som

skolpsykolog erbjuder skolan.

.

 

Har ni behov av skolpsykolog eller

någon annan kompetens i elevhälsan så

hör gärna av er. Jag har ett bra nätverk

av människor med olika kompetenser

som behövs i elevhälsan.