Handledning, konsultation

Kamilla Vidkälla AB

Psykologtjänst i Blentarp

Handledning och konsultation,

enskilt eller i grupp

 

För olika typer av personalgrupper i

t.ex. skolor, förskolor, elevhälsoteam

behandlingshem och vårdhem.

 

Handledningen kan erbjudas

kontinuerligt eller som en tids-

begränsad insats, när man är

i en omorganisation, vill utvecklas

eller om gruppen hamnat i en kris.

 

Handledning till familjehem i Connect

startar sommaren 2015.

 

Rektorer eller ledare för olika team

erbjuds handledning/konsultation

för att få stöd i chefsrollen och hjälp

att stärka personalgruppen.