Samtal

Kamilla Vidkälla AB

Psykologtjänst i Blentarp

 

Samtalsterapi för individ och

familj

 

Samtalsstöd kan behövas i olika

perioder i livet.

Stöd i föräldrarollen.

Förbättra och fördjupa relationer.

När man hamnar i kris.

För att bearbeta sorg.

Man kan också vilja stärka sin

självbild, må bättre, våga mer.

 

Även barn kan behöva få en

egen person att prata med

och få förståelse för känslor

och beteende som omgivningen

kan ha svårt att klarar av.

 

Både individer och familjer, med

eller utan barn är välkomna att ta

kontakt för stödsamtal och

samtalsterapi.