Utbildning

Kamilla Vidkälla AB

Psykologtjänst i Blentarp

 

Utbildning för personal som arbetar

med barn i olika åldrar, och med

barn eller vuxna med särskilda

behov

 

Utbildningar kan skräddarsys, efter

era behov.

Möjlighet finns också att erbjuda

föräldrautbildningar.

 

Sommaren 2015 kommer utbildning

till familjehem att starta i Connect.

 

Utbildning till skolpersonal startas upp

kontinuerligt i CPS.

 

Mer information om utbildningarna

hittar du i underfliken "teori"