Teorier och metoder

Kamilla Vidkälla AB

Psykologtjänst i Blentarp

 

CPS, collaborative problem solving är en metod som går att läsa mer om i boken "Vilse i skolan", skriven av Ross Greene.

 

Det är en metod som hjälper vuxna att bygga positiva relationer till barn/elever genom samtal. Barnet lär sig att reflektera och lösa problem istället för att återkommande hamna i konflikter och problemsituationer.

 

Genom samtalen lär sig barnen även att utveckla färdigheter de inte har och det leder också till ett bättre mående och en mer positiv självbild.

 

 

Vill du veta mer om Dyslexi?

Då kan jag rekomendera föreningen:

Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. www.fdb.nu

Bor du i Skåne och har ett barn som fått diagnosen dyslexi kan du även kontakta SKED, skånes kunskaps centrum för elever med dyslexi. www.skane.se/sked

Till SKED kan skolpersonal och föräldrar komma tillsammans med eleven och få råd och tips.

 

Connect är en principbaserad metod där man försöker bygga block av trygg och säker anknytning. Metoden kommer från Kanada och finns både som föräldrautbildning med svenskmanual och en anpassad variant för familjehem.

 

Metoden bygger på nio principer och lär ut kognitiva och emotionella verktyg för att bättre förstå och kunna agera på ett sätt som stärker relationen till barnet.

Vill du veta mer om särbegåvning?

Titta in på hemsidan; www.begavadebarn.nu

Om du är förälder eller lärare till ett barn med särbegåvning kan du också kontakta Anita Kullander på facebook som ansvarar för Filurum grupperna. Där finns tips och berättelser från föräldrar och personal till särbegåvade barn.

 

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog som betonar anknytningen, kan du lära dig mer om genom att titta på www.ur.se "Varför lyssnar inte Kalle" där han ger en fantastisk föreläsning om elever och vuxna i relationer och berättar om anknytningens betydelse i relationer.

Lars H Gustavsso, barnläkare som skrivit boken "Växa inte lyda" är en annan förebild som ger mig inspiration.